Dezenfektan sayısını artırdık.

Dezenfektan sayısını artırdık.

Koridorlarda bulunan dezenfektan sayılarımızı artırdık.

01.10.2021 403